System Collections

ArrayList; Diziler gibi indis yapısını kullanır. Ekleme, silme, sıralama, ters çevirme işlemlerde özel yordamlar içerir. Çalışma anında araya eleman ekleme veya aradan eleman silme gibi özellikler tercih edilmesindeki önemli nedenlerdendir. Dinamik bellek ayırma olanağı sağlar.